onze diensten

Stedenbouw

Het ontwikkelen van een stuk grond tot nieuwe woonomgeving of de reconversie van een bestaande site gaat meestal gepaard met enkele stedenbouwkundige vraagstukken. Samen met u bekijken wij wat wél en niet haalbaar is. Hierbij vormen wij steeds de schakel tussen uzelf en de extern adviserende partijen en streven wij naar een mooie samenhang tussen uw noden en de eisen van de adviserende partijen.

Infrastructuur

Onlosmakelijk met de ontwikkeling van uw project dient een evenwicht gevonden tussen de technische haalbaarheid en de hieraan verbonden kosten. Rekening houdend met verschillende extern opgelegde randvoorwaarden zoals hemelwaterbuffer, infiltratie en overstromingsproblematiek streven wij ernaar om uw project kwalitatief leefbaar te maken, dit zowel in de ontwerp – als werffase. Daarnaast verzorgen wij ook de communicatie tussen u en de verschillende nutsbedrijven om zodoende binnen de chaos de orde te bewaren.

Landmeten

Elk project start vanuit een precieze meting van het landschap, zowel boven- als ondergronds. Om die reden bieden wij u tevens ook onze landmeetdiensten aan, gaande van opmeting bestaande toestand tot uitzetten van de werken. Een nauwkeurige opmeting vormt dan ook de basis voor elke opdracht en geeft meteen een duidelijk beeld van de mogelijkheden.

Dit alles zorgt ervoor dat wij u een totaalpakket kunnen aanbieden voor iedere soort grondontwikkeling, gaande van opmeting tot ontwerp en van vergunningsaanvraag tot oplevering van de werken.

Hebt u vragen over onze projecten, werkwijze of prijzen?
Meensesteenweg 411, 8800 Roeselare